All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

Choose language to Enter site

ภาษาไทย

English

 
 

Information Centers

 

การรับสมัคร

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา

ทุนสนับสนุนการทำวิจัย

คู่มือการขอรับทุนสนับสนุน

เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ

เกณฑ์คะแนนและการเทียบคะแนน

เกณฑ์การเผยแพร่ผลงาน

ระดับบัณฑิตศึกษา

ครบกำหนดระยะเวลาการศึกษา

รายชื่อนักศึกษาครบระยะเวลาที่กำหนด

ประกาศหลักเกณฑ์การสอบ

วัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้

วางแผนการศึกษา

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

บทความวิจัยแผน ข

การเผยแพร่บทความวิจัยแผน ข

 
«
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประชุมวิชาการ/วารสาร
  • ข่าวกิจกรรม/อบรม
  • ข่าวทุนการศึกษา/ทุนวิจัย
  • Congratulations
»
Read: 78
มกราคม 27, 2023

Current Student

การสำเร็จการศึกษา

การสำเร็จการศึกษา

 

                  1. เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา                                2. กำหนดการและวิธีการส่งเล่มสมบูรณ์/การยื่นขอสำเร็จการศึกษา

                                             

 

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษา

สำหรับนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565

การตีพิมพ์ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในวารสารวิชาการ

 

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

 

 

 

 วารสารวิชาการระดับชาติ

 

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่ https://pdpa.mfu.ac.th/papa-6240/pdpa-6251.html

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top