All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

คู่มือการใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์

คู่มือการใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์


ระบบอักขราวิสุทธิ์ เป็นระบบตรวจจับการลักลอกวิทยานิพนธ์ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบนี้ขึ้นมาเพื่อป้องกันการลักลอกงานเอกสารอันมีลิขสิทธิ์ในฐานข้อมูล ซึ่งในปัจจุบันระบบอักขราวิสุทธิ์เปิดให้ใช้งานเฉพาะผู้ใช้อีเมลภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเท่านั้น

 

วิธีการใช้ระบบอักขราวิสุทธิ์

เงื่อนไข
   1. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จะต้องใช้อีเมล์ของมหาวิทยาลัย คือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   2. นักศึกษาจะต้องใช้อีเมล์ของมหาวิทยาลัย คือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   3. นักศึกษารหัส 57 เป็นต้นไป ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้ลงทะเบียนอีเมล์ คือ
      ชื่อผู้ใช้ :  รหัสนักศึกษา@lamduan.mfu.ac.th
      รหัสผ่าน: เลขบัตรประชาชน (สามารถเปลี่ยนภายหลังได้)
   หมายเหตุ. หากไม่มีหรือจำ user และ password เข้าไม่ได้ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 053-91-6397 หรือ 053-91-6411 (IT call center)

การเข้าสู่ระบบอักขราวิสุทธิ์
   1. เข้า URL: http://plag.grad.chula.ac.th/ หรือเข้าผ่านเว็บไซต์สำนักงานบัณฑิตศึกษา
   2. จะปรากฏหน้าแรกของระบบอักขราวิสุทธิ์ ดังนี้

 

  3. กรอกอีเมล์
  4. เลือกไฟล์ที่ต้องการตรวจสอบ โดยเป็นไฟล์ word หรือ pdf
  5. คลิกยืนยัน และรอผลการตรวจสอบที่จะส่งให้ทางอีเมล์

  6. เมื่อคลิกเข้าไปในรายงานผลการตรวจสอบ จะปรากฏผล ดังนี้

 


แนวปฏิบัติการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
   1. นักศึกษาต้องส่งรายงานการตรวจการคัดลอก และแบบรายงานผลการตรวจสอบ (แบบคำร้อง DGC25 ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สำนักงานบัณฑิตศึกษา) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการประจำสำนักวิชา ให้แก่สำนักงานบัณฑิตศึกษาพร้อมแบบคำร้องขอสอบ

   2. ขั้นตอนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย นักศึกษาต้องส่งรายงานการตรวจการคัดลอก และแบบรายงานผลการตรวจสอบ (แบบคำร้อง DGC25 ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สำนักงานบัณฑิตศึกษา) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการประจำสำนักวิชา พร้อมต้นฉบับผลงานตีพิมพ์ ให้แก่สำนักงานบัณฑิตศึกษาพร้อมแบบรายงานการเผยแพร่ผลงานวิจัย

 

  http://www.akarawisut.com/
  https://www.facebook.com/Akarawisut
  https://www.youtube.com/watch?v=HOdSq6-53dk (วีดิโอแนะนำการใช้ระบบอักขราวิสุทธิ์)

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่ https://pdpa.mfu.ac.th/papa-6240/pdpa-6251.html

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top