All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในงานด้านการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านการเรียนการสอนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ เป็นการสืบค้นข้อมูลจาก แหล่งสารสนเทศที่ได้มีการจัดการรวบรวมข้อมูลในแต่ละสาขาวิชาไว้ ทำให้นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูล ที่ต้องการได้สะดวกรวดเร็วและตรงกับความต้องการมากขึ้น สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการทำงานวิจัย อีกทั้งยังมีการนำโปรแกรมสำเร็จรูปซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการข้อมูลมาใช้เพื่อความสะดวกในการจัดทำรายการอ้างอิงในงานวิจัย

ดังนั้น สำนักงานบัณฑิตศึกษา จึงได้กำหนดให้จัดกิจกรรมอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล และการอ้างอิงในการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยประกอบไปด้วย

  1. การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์
  2. การใช้โปรแกรม Mendeley ในการอ้างอิง

ลงทะเบียน คลิ๊กเลย

Read 120 times
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่ https://pdpa.mfu.ac.th/papa-6240/pdpa-6251.html

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top