All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (145)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 2/2565 25 ธันวาคม 2565 9.00 -12.00 น. ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader หรือบราวเซอร์ไม่รองรับการแสดงผล PDF คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการวิจัยเพื่อขอจ้างนักวิจัยผู้ช่วย เพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย พ.ศ. 2564 (รอบที่ 4) จำนวน 8 โครงการ หมายเหตุ ระดับปริญญาตรีลำดับที่ 5 เริ่มจ้างตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564-เดือนมกราคม 2565 จำนวน 4 เดือน โดยหัวหน้าโครงการวิจัยสามารถเริ่มจ้างนักวิจัยผู้ช่วยได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม…
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ครั้งที่ 4) ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 5 ผลงาน **การจ่ายเงินรางวัลจะจ่ายผ่านบัญชีธนาคารของนักศึกษาเท่านั้น** เอกสารที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการจ่ายเงินรางวัล 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 2. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน…
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน Academic English for Graduate Studies 1 (AE1) ครั้งที่ 3/2563 รอบเพิ่มเติม
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ครั้งที่ 3) ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 ผลงาน **การจ่ายเงินรางวัลจะจ่ายผ่านบัญชีธนาคารของนักศึกษาเท่านั้น** เอกสารที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการจ่ายเงินรางวัล 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 2. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน…
ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการวิจัยเพื่อขอจ้างนักวิจัยผู้ช่วย เพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย พ.ศ. 2564 (รอบที่ 3) ระดับปริญญาตรี จำนวน 8 โครงการ หมายเหตุ: โครงการวิจัยที่จ้างนักวิจัยผู้ช่วยระดับปริญญาตรี ลำดับที่ 1, 2, 4, 7, 8 เริ่มจ้างเดือนตุลาคม…
ประชาสัมพันธ์โครงการจ้างนักวิจัยผู้ช่วยเพื่อพัฒนาทักษะการวิจัย ภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย พ.ศ. 2564 (รอบที่ 4) ระยะเวลาการจ้าง จำนวน 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร 1. รายละเอียดโครงการจ้างนักวิจัยผู้ช่วยเพื่อพัฒนาทักษะการวิจัย ภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย พ.ศ.…
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่ https://pdpa.mfu.ac.th/papa-6240/pdpa-6251.html

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top