All for Joomla All for Webmasters

  MFU 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 (บรรยายภาษาไทย)

สำนักงานบัณฑิตศึกษาให้ความสำคัญในการสื่อสารระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง จึงกำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศแก่นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้นักศึกษาทราบระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษาในการวางแผนการศึกษา นอกจากนั้น ยังเป็นการแนะนำผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จัก 

ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565  เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร E-park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting สำหรับนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทกับนักศึกษาใหม่พร้อมทั้งให้ข้อคิดอันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี ร่วมกล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับพร้อมทั้งให้ข้อคิดสำหรับการวางแผนการศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษาในอนาคต ซึ่งในกิจกรรมยังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และคณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ เข้าร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่อีกด้วย

 

ในกิจกรรมมีการแนะนำการให้บริการของหน่วยงานที่สนับสนุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จากสำนักงานบัณฑิตศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล และศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการวางแผนการศึกษาของนักศึกษาในอนาคต และท้ายกิจกรรมมีช่วง Q&A เพื่อถาม-ตอบ ข้อสงสัยให้กับนักศึกษาอีกด้วย

  

 

  สำนักงานบัณฑิตศึกษาจะนำความคิดเห็นของท่านไปปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

 

Last modified on Thursday, 08 September 2022 11:02

Research Presentation Support Grant

Second Semester 2021

(Approved Round 6)

 

School of Cosmetic Science

No.

Student ID

Academic Programs

Name

1

6351701002

Master’s Degree (A2)

Miss Kanyaphat Apiwongsrichai

 

School of Management

No.

Student ID

Academic Programs

Name

1

6351203273

Master’s Degree (B)

Miss Sirinat Thianthong

2

6351203258

Master’s Degree (B)

Miss Duanghathai Withiyaphan

3

6351203263

Master’s Degree (B)

Miss Pimporn Senathum

 

School of Information Technology

No.

Student ID

Academic Programs

Name

1

6251301004

Master’s Degree (A1)

Mr. Vattiya Jarunakarint

2

6251301003

Master’s Degree (A1)

Mr. Theerapat Sangpetch

3

6151301004

Master’s Degree (A1)

Mr. Pongsakorn Tatongjai

 

                                                                            Issued this 17th of August, 2022

Thesis/Dissertation Support Grant

Second Semester 2021

(Approved Round 8)

 

School of Anti-Aging and Regenerative Medicine

No.

Student ID

Academic Programs

Name

1

6352001030

Master’s degree (A2)

Miss Khin Thapyap Phyu

 

School of Science

No.

Student ID

Academic Programs

Name

1

6351105004

Master’s degree (A2)

Miss Thanyarat Puttika

2

6271108001

Ph. D. Degree (1.1)

Mr. Phouthanouthong Xaysombath

3

6351102002

Master’s degree (A2)

Miss Pimchanok Patho

4

6251102004

Master’s degree (A2)

Miss Narumon Phonrung

5

6351105005

Master’s degree (A2)

Miss Noppasorn Chuenprasert

6

6351105002

Master’s degree (A2)

Miss Kanjana Soodpakdee

 

School of Cosmetic Science

No.

Student ID

Academic Programs

Name

1

6351701002

Master’s Degree (A2)

Miss Kanyaphat Apiwongsrichai

 

School of Information Technology

No.

Student ID

Academic Programs

Name

1

6151501002

Master’s Degree (A2)

Mr. Terry Cortez

2

6351501502

Master’s Degree (A2)

Mr. Niti Natephakdee

 

                                                                            Issued this 17th of August, 2022

 

 

 

 Free Websites to Practice English 

BBC Learning English   An array of wonderful activities for practice, some relating to current events. Includes videos, quizzes, vocabulary practice, idioms, crosswords, and much more, though all with British accents.
Bangkok Post (Learning)   Bangkok post Learning is part of The Bangkok Post Public Company Limited, the owner, the advertiser, the news, the service operator, and the webmaster of www.bangkokpost.com website. Moreover, they have activities for practicing English. Includes vocabulary, Listening, and news relating to current events in Thailand
British Council Learn English Here you can find free video and audio resources for learners of all ages and at all levels, including games, English skills through football, a mini soap opera, podcasts, articles and a discussion forum to ask questions, find advice about learning English and make friends from all over the world.
Exam English ✓  Exam English – includes English tests like TOEFL, CPE, KET, etc. Almost all tests for English learners are available on the website. Not only that, but you can also self-test your level in each specific skill such as reading comprehension, listening, grammar, vocabulary, essay writing, etc.
 Duolingo  A great website for learning vocabulary and grammar through interactive games and quizzes. There is an emphasis on pronunciation as you have to repeat back words and complete each lesson correctly before moving on to the next. It also lets you set your own goals and monitor your progress.
 Easy World of English  An attractive, user-friendly website including grammar, pronunciation, reading and listening practice and an interactive picture dictionary.
Oxford University Press  This site from Oxford University Press has activities to practice spelling, grammar, pronunciation, and listening. A bit difficult to navigate, so more suitable for advanced learners and savvy internet users.
TV 411 This site includes videos with native speakers explaining key reading concepts like critical reading, summarizing and scanning, and key life skills like signing a lease and reading a medicine label. Following each video is a comprehension quiz. Click on the blue tabs across the top lead for lessons on reading, writing, vocabulary and finance.
 VOA English  Multimedia source of news and information for millions of English learners worldwide.
 WeSpeak NYC  We Speak NYC (formerly We Are New York) is the City’s English Language Learning program. It provides civic-focused instruction through videos, web and print materials, and free community classes in all five boroughs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่ https://pdpa.mfu.ac.th/papa-6240/pdpa-6251.html

Top