All for Joomla All for Webmasters

  MFU 

Table teaching graduate

 

Course Branch Code Schedule
Master of Business Administration Program in Business Admistration  Plan B 64
Master of Business Administration Program in International Logistics and Supply Chain Management Plan A2 64
 Master of Business Administration Program in Business Admistration  Plan B 63
 Master of Business Administration Program in International Logistics and Supply Chain Management Plan A2 63
 Doctor of Philosophy  Program in Business Admistration Plan 2.1
 
       
 Master of Law  Program in Law 64  

 

 

 

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่ https://pdpa.mfu.ac.th/papa-6240/pdpa-6251.html

Top